Ubicació del rellotge de sol

Dades


Cartell: Rellotge de sol orientació Sud
Longitut: -0.53416259586811
Latitut 39.651350149904
Declinació de la paret 1.7357045234931
Tiups de rellogte Rellotge de paret
Hora mostrada:Hora Solar

El teu rellotge de sol de paper

1s