Opció del rellotge de sol

Rellotge de paret
Rellotge de finestra

Ubicació del rellotge de sol

Selecciona la ubicació on vols posart el teu rellotge de sol de paper, marca una línea a llarg de la paret on el vulgues posar.
Escriu l'adreça i polsa Buscar (p.e. Picadilly circus, london, UK)

-Apropa't tant com pugues.

-Fes clic a un extrem del mur.

-Fes clic a l'altre extrem del mur.

Apareixerà una línia roja al llarg del mur que definirà a l'orientació.

Selecciona la façana del edifici :