Слънце / Луна изравняване

Слънцето променя позицията си през годината, всеки ден преминава през различен път, слънчевият път се повтаря два пъти годишно. Можем да изчислим къде ще бъде слънцето на определена позиция, а можем да знаем кога ще бъде приведено в съответствие с определен естествен или изкуствен паметник. Този уебсайт изчислява датата и часа, когато слънцето се подравнява с някои паметници.

SundialZone Logo