Настройки на слънчевия часовник

стена часовник
Прозорец слънчев часовник

Местоположение на слънчевия часовник

Изберете мястото, където искате да поставите слънчевия часовник. Отбележете линия по дължината на стената на сграда, върху която искате да го закачите
Напишете адреса си и натиснете “Давай!” (например pl. Sveta Nedelya 20, Sofia, Bulgaria)

-Увеличете възможно най-много.

-Натиснете веднъж на единия край на дълга стена.

-Преместете и натиснете отново при другия край на стената.

Това изчертава червена линия успоредна на стената и определя наклона

Сега изберете лицето на сградата :