Местоположение на слънчевия часовник

Данни


Заглавие: Източно/западно ориентиран слънчев часовник
Дължина: -0.53416259586811
Ширина 39.651350149904
Деклинация на стената -88.264295581559
Слънчев часовник тип стена часовник
Показан време:Слънчево време слънчево време

Вашият слънчев часовник

1e