Vlastnosti slunečních hodin

Nástěnné sluneční hodiny
okno sluneční hodiny

Poloha slunečních hodin

Vyberte si polohu, kam chcete svoje papírové sluneční hodiny umístit, označte čáru podél stěny, kam je umístíte.
Napište svoji adresu a stiskněte Jdi! (např. Václavské náměstí, Praha, CZ)

-Zvětšete mapku jak je to jen možné.

-Klikněte na jeden konec stěny.

-Posuňte kurzor a klikněte na druhém konci stěny.

Tak nakreslíte podél stěny červenou čáru a definujete její orientaci.

Nyní vyberte stranu budovy :