Možnosti slnečných hodín

Nástenné slnečné hodiny
Okenné slnečné hodiny

Umiestnenie slnečných hodín

Zvoľte miesto, kam chcete umiestniť svoje slnečné hodiny, naznačte ho čiarou pozdĺž steny budovy, na ktorú ich pripevníte.
Napíšte adresu a Do toho! (napr. Baltická, Košice, SK)

-Priblížte si budovu (objekt) tak, ako je to len možné.

-Kliknite raz na jeden koniec steny.

-Posuňte sa a kliknite druhý krát na druhý koniec steny.

Takto zakreslíte červenú čiaru, paralelnú so stenou umiestnenia, čím definujete (určíte orientáciu steny).

Zvoľte smer čela budovy :