Opcje zegara słonecznego

Zegar ścienny
Okno zegara słonecznego

Lokacja zegara słonecznego

Wpisz swój adres i naciśnij Znajdź! (n.p. Picadilly Circus, London, UK) wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić zegar słoneczny. Zaznacz linie wzdłuż ściany budynku, na której ma być umieszczony zegar

-przybliż obraz twojego budynku, jak to tylko możliwe.

-kliknij na jeden koniec ściany.

-przesuń kursor wzdłuż ściany do końca i kliknij

Zostanie narysowana linia wzdłuż ściany i zostanie zdefiniowana jej orientacja.

Teraz wybierz ścianę budynku :